Menyongsong ketatnya persaingan dimasa yang
akan datang, dan dengan landasan visi dan Misi STIKes Dharma Husada Bandung
untuk terus maju dan berkembang dalam meluluskan mahasiswa yang kompeten dengan
landasan 3H Principle (Head, Hand and Heart) yang tidak hanya mampu bersaing
namun juga menjadi terdepan dalam kualitas lulusan.

Maka atas dasar hal tersebut, STIKes Dharma
Husada Bandung membuka peluang bagi lulusan S 1 Keperawatan plus Ners untuk
membangun kejayaan bersama STIKes Dharma Husada Bandung, adapun kriteria yang
ditetapkan :

1.       
Laki-laki/perempuan

2.       
Pendidikan
S 1 Keperawatan dengan Ners

3.       
Memiliki
surat ijin perawat

4.       
Memiliki
STR

5.       
Usia
maksimal 25 tahun

6.       
Tinggi
badan minimal 155 cm

7.       
Berat
badan proporsional

8.       
Mempunyai
jiwa melayani

9.       
Kemauan
belajar dan mengembangkan diri yang tinggi

10.    Jujur, Inisiatif tinggi, Cakap dalam
berinteraksi dengan orang lain

11.    Bertanggung Jawab

12.    Pengalaman Organisasi

13.    Dapat mengaplikasikan komputer

14.    Taat pada prosedur dan komitmen

 

Kelengkapan Berkas :

1.       
Surat
lamaran kerja di tujukan ke Ketua STIKes Dharma Husada Bandung, Up Bagian
Kepegawaian

2.       
Daftar
riwayat hidup (CV)

3.       
Fotocopy
Ijazah terakhir

4.       
Fotocopy
transkrip nilai

5.       
Fotocopy
sertifikat jika ada

6.       
Fotocopy
SIP

7.       
Fotocopy
STR

8.       
Fotocopy
KTP

9.       
Pas
Photo berwarna ukuran 4×6 dua lembar

Lamaran dapat dikirim ke :

Ketua STIKes Dharma Husada Bandung

Up. Kepala Bagian Kepegawaian

Jl. Terusan Jakarta No. 75 Antapani

Bandung      40282